judiciary logo seal 2

 

Judge President:

  • Mlambo JP

Deputy Judge President:

  • Molopa ADJP (Gauteng Division, Pretoria)
  • Sutherland ADJP (Gauteng Local Division, Johannesburg)

 

Judges 

 
Gauteng Division, Pretoria Gauteng Local Division, Johannesburg
   
1. Rabie J  1. Tsoka J
2. Molopa J (Ms)  2. Lamont J
3. Raulinga J 3. Msimeki J
4. Potterill J (Ms) 4. Meyer J
5. Mnqibisa-Thusi J (Ms) 5. Victor J (Ms)
6. Tolmay J (Ms) 6. Spilg J
7. Tlhapi J (Ms) 7. Carelse J (Ms) (ADJP)
8. Ranchod J 8. Matojane J
9. Mabuse J 9. Coppin J
10. De Vos J 10. Mabesele J 
11. Mothle J 11. Makume J
12. Kollapen J 12. Ismail J
13. Louw J 13. Kathree-Setiloane J (Ms)
14. Maumela J 14. Wepener J
15. Teffo J (Ms) 15. Monama J
16. Baqwa J 16. Weiner J (Ms)
17. Kubushi J (Ms) 17. Francis J
18. Fourie J 18. Vally J
19. Hughes J (Ms) 19. Wright J
20. Khumalo J (Ms) 20. Windell J (Ms)
21. Molefe J (Ms) 21. Mudau J
22. Mphahlele J 22. Keightley J (Ms)
23. Bam J 23. Molahlehi J
24. Janse Van Nieuwenhuizen J (Ms) 24. Twala J
25. Basson J (Ms) 25. Opperman J (Ms)
26. Mali J (Ms) 26. Adams J
27. Davis J 27. Siwendu J (Ms)
28. Van Der Westhuizen J 28. Unterhalter J
29. Sardiwalla J 29. Mahalelo J (Ms)
30. Collis J (Ms) 30. Dippenaar J (Ms) 
31. Makhubele J (Ms) 31. Yacoob J (Ms)
32. Neukircher J (Ms) 32. Strydom J
33. Mokose J (Ms) 33. Senyatsi J
34. Mosopa J 34. Maier-Frawley J (Ms)
35. Van Der Schyff J (Ms) 35. Mia J (Ms)
36. Makhoba J 36. Mdalana-Mayisela J (Ms)